Hemokoagulace (srážení krve)

Srážení krve je přirozeným procesem důležitým k zachování života a zdraví organismu, slouží také jako ochrana proti infekci.

Průběh hemokoagulace

1. Poraněná céva se stává smáčivou. Z poškozených buněk se uvolňuje obsah -> krevní destičky se rozpadají a uvolňují enzym trombokinázu.

2. Plazmatická bílkovina protrombin se působením trombokinázy a vápenatých iontů Ca2+ mění na aktivní trombin.

3. Trombin způsobí přeměnu plazmatické bílkoviny fibrinogenu na nerozpustnou vláknitou hmotu fibrin.

4. Fibrinová vlákna vytvoří síť, která zakryje otevřenou část cévy a brání úniku krevních tělísek.

5. Vytvoří se krevní koláč, jehož smrštěním se vytlačí zbytek plazmy bez fibrinogenu, krevní sérum.

6. Po ukončení děje nabývají převahy protisrážlivé látky (heparin, plazmin), které zabraňují tvorbě sraženin. Patogenní tvorba sraženin se nazývá trombóza.

Informační web pro studenty a laickou veřejnost