Krevní skupiny

Základní pojmy

Aglutinogen:

glykoprotein, antigen vázaný na membráně erytrocytů, nejdůležitějšími antigeny jsou aglutinogeny A, B a Rh systém.

Anglutinin:

je protilátka přítomna v krevní plazmě. Nejdůležitějšími protilátkami jsou anti-A, anti-B.

Antigen:

Makromolekulární látka bílkovinné povahy, která je schopná v organismu navodit imunitní odpověď -> namnožení lymfocytů, tvorba protilátek.

Teorie

Na membránách červených krvinek jsou přítomny antigeny – aglutinogeny, které jsou schopny reagovat se specifickou protilátkou, jíž je aglutin. Při reakci antigenů červených krvinek s příslušným aglutininem dochází ke shlukování červených krvinek, k hemolýze a k následnému uvolnění hemoglobinu do krevní plazmy.

Dle typů aglutinogenů umístěných na membráně erytrocytů rozeznáváme čtyři hlavní krevní skupiny: systém AB0

Označení skupinyAglutinogenaglutinin
AAAnti-B
BBAnti-A
ABA i B-
0-Anti-A i anti-B

Aglutinogeny A nebo B reagují s protilátkami, aglutininy anti-A nebo anti-B. Obě reagující látky běžně přítomny v krvi téhož jedince nejsou. Mohly se do ní dostat při nesprávně provedené krevní transfúzi. Proto je požadavkem, aby dárce i příjemce měli stejnou krevní skupinu.

Krevní skupiny se dědí. Na základě určení krevní skupiny lze například určit, kdo otcem není. K určování otcovství je důležitý test paternity – deoxyribonukleové kyseliny (DNA).

Rh faktor

Kromě aglutinogenu A a B mohou existovat v membránách ještě další antigeny, z nichž je nejznámější Rh faktor. Nazývá se podle opice Macacus rhesus, v jejíž krvi byl poprvé objeven. Krev se nazývá jako pozitivní, jestliže tento antigen obsahuje.

Rh+ 85%
Rh- 15%

Komplikace, které v této souvislosti mohou nastat jsou, jestli je plod v těle matky Rh pozitivní a matka je Rh negativní. Přestože krev matky a plodu se nemísí, mohou se krvinky plodu dostat do oběhu matky a způsobit hemolýzu. Pak nastává těžká novorozenecká žloutenka (hemoglobin -> žlučová barviva). Neděje se tak při prvním těhotenství. Rh pozitivní ženě se podává látka, která zablokuje tvorbu anti-Rh protilátek.

Informační web pro studenty a laickou veřejnost