Krevní destičky – trombocyty

Nejmenší, bezjaderné fragmenty krve s ozubeným okrajem, které vedou k vytváření krevních sraženin. Jejich velikost v průměru činí 2 – 4.0 μn. Vznikají v červené kostní dřeni jako odštěpky velkých buněk – megakaryocytů. Krevní destičky v podstatě nejsou buňky, ale pouze odštěpky buněk. Jejich životnost je přibližně 12 dní.

Normální počet krevních destiček se pohybuje kolem 120 000 – 400 000 / mm3 krve. Nedostatek krevních destiček v krvi je zapříčiněn nízkým obsahem imunoglobulinu a vitamínem B12.

Trombocytóza – zvýšené množství krevních destiček -> způsobuje srážlivost
Trombocytopenie – snížené množství -> krvácivost
Trombocytopatie – poškozené trombocyty

Funkce destiček při srážení krve

a) Primární agregace – Krevní destičky se váží na kolagen, který je obnažen při poranění cévy a zároveň jsou aktivovány trombinem. Aktivní trombocyty se v přítomnosti fibrinogenu shlukují a vytváří bílý trombus (zátku).

b) Sekundární agregace – Je způsobena uvolňování obsahu svých granul. Je započata hemokoagulace, na jejímž konci je vytvořena síť, která zpevňuje rozpadlé destičky -> vytváří se červený trombus (konečná krevní sraženina).

Informační web pro studenty a laickou veřejnost